Când vrei să fii onest cu mediul înconjurător, te întrebi ce se poate face cu
resturile organice de la întreprinderile de alimentație publică din municipiu, care în proporţie de 70% se compun din apă, care dacă nimereşte la gunoişte se transformă în levigat.


Noi am găsit mai multe soluţii, venim cu inovaţii şi mai multe modele de urmat. am lucrat mai bine de un an şi la finalitate am elaborat modele de urmat pe mai multe paliere:

  1. Procesul de colectare separată și logistica transportării deşeurilor menajere

  2. Tehnologia fermentării anaerobe cu tărâțe Bokashi

  3. Procesarea materiei organice prin metoda anaerobă cu elemente de viermecompostare

La 09 noiembrie 2020 a avut loc un seminar instructive-practic, adresat atât operatorilor din sectorul Horeca, cât și fermierilor interesați de valorificarea resturilor organice şi de utilizarea produselor finite.


Resturile organice de la întreprinderile de alimentație publică în situația obișnuită sunt considerate gunoi, care urmează a fi eliminat rapid din halele de producere și evacuat. Dacă astăzi tarifele aplicate de întreprinderile de autosalubritate sunt lejere, fiind calculate destorsionat, nefiind contabilizat impactul real pentru mediu al levigatului – lichidul urât mirositor și deosebit de toxic, care apare în urma descompunerii maselor organice împreună cu ambalajele de plastic și alt gunoi.
Anume trierea la sursa de producere a resturilir este prima etapă şi cea mai importantă pentru reintroducerea în circuitul economic şi transformarea deșeurilor în resurse.

În cadrul proiectului MD² am luctrat cu 5 întreprinderi, unde procesul de colectare și logistica transpirtarii a fost modelată pentru a putea fi urmată şi a fi sustenabilă.
Provocarea a constat în organizarea procesului de colectare separată, pentru a fi comod operatorilor, ca aceste acţiuni să fie integrate firesc în procesele din bucătărie, iar oamenilor să le fie clar descrişi paşii de urmat. Un manualul operațional elaborat și fișe de post pentru fiecare lucrător, harta proceselor pentru fiecare punct de lucru sunt documentele , care setează un MODEL DURABIL DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR la întrprinderile implimentatoare.


Etapa următoare tine de transmiterea maselor organice colectate către un logist, care poate fi un simplu transportator sau nemijlocit un fermier – producător și beneficiar al compostului.

Vrem să aducem conștientizarea, că resturile sunt parte a procesului de producere a bucătăriei, cu toate cheltuielile inerente, iar valorificarea, transformarea din deșeu în resursă, este un proces separat, de gestiunea căruia se poate ocupa un operator specializat, contra unei taxe anume sau acesta poate fi organizat chiar în cadrul întreprinderili de alimentație publică.

B. Tehnologia fermentării anaerobe cu sau fără tărâțe Bokashi. Viermecompostarea.

În agricultură și în horticultură se produc cantități enorme de materiale organice care nu sunt consumate și pot fi considerate deșeuri. În mod tradițional, aceste materiale au fost compostate, iar compostul a fost folosit ca îngrășământ pe terenuri. În timpul acestui proces tradițional de compostare, o mare parte din materialul organic este pierdut sub formă de căldură și CO2. În consecință, raportul carbon / azot (C / N) este foarte redus comparativ cu materialul original. Raportul C / N al compostului este prea mic pentru o creștere optimă a plantelor. Nivelul energetic al compostului nu suportă în mod optim creșterea plantelor, iar compușii care conțin N vor fi utilizați ca sursă de energie pentru viața solului, ducând la o lipsă relativă a azotului. În plus, emisiile enorme de CO2 reprezintă o povară mare pentru mediul înconjurător. Odată cu creșterea rapidă a populației lumii, avem nevoie de toată materia organică pentru a crește alimentele și hrana pentru animale și trebuie să avem grijă de mediul înconjurător.
Pentru a înlocui compostarea tradițională aducem o altă metodă pentru tratarea acestor deșeuri: Bokashi, care este cuvântul japonez pentru „materie organică bine fermentată”. Materialele organice sunt depozitate etanș. În timpul acestui proces,compusii chimici sunt descompuși de microorganisme. Datorită lipsei de oxigen, totuși, materialul organic nu este descompus complet în CO2, apă și căldură. Comparativ cu compostarea tradițională este posibilă reducerea considerabilă a pierderilor de energie și a emisiilor de CO2 c atunci când se face Bokashi în locul compostului.

Din experimentele noastre cu matriile organice de la întreprinederile de alimentaţie publică, precompostate de noi cu bokashi am luat anumite concluzii:

  1. Tratarea cu bokashi a materialului permite păstrarea lui fără prbleme timp de 5-10 zile, cu condiţia folosirii unui substrat de carton pentru absorbirea lichidului în exces sau să se organizeze evacuarea acestuia din găleţi.
  2. Compostrea anaerobă finală la staţia noastră specializată, care foloseşte elemente de viermecompostare, integrează complet materia organică produsă de cele 5 întreprinderi-codriveri.
  3. Anaerob materia organică se descompune făr producerea de CO2 și pierderi de căldură.
  4. Materialul organic, cu sau fără tratatre cu bokashi vara se poate înferbânta până la temperatură mai mari decât temperatura mediului (39 ° C). Totuși, în gălețile cu Bokashi temperatura scde rapid la valori apropiate de temperatura mediului. Nu se înregistrează pierderi mari de căldură, ceea ce indică faptul că materialul nu a este fermentat complet la CO2, H2O și căldură. Cantitatea totală de material a scade ușor atunci când avem Bokashi prin eliminarea de apă.
  5. În procesul tradițional de compostare.se elimină mirosuri, care sunt de neacceptat în condițiile de urbe.

Metoda Bokashi vs Compostarea traditionala

Concluzii:
Producerea de Bokashi comparativ cu metoda traditionala de compostare:
– mai putine pierderi de nutrienti
– reducerea considerabila a emisiilor de CO2, CH4, NO2
– pe unitate de produs finit, o amprentă de carbon de 27 de ori mai mică
– este nevoie de mai puțină muncă deoarece nu trebuie aerisit în mod regulat

Dacă să privim acum din punctul de vedere al operatorilor Horeca, avantajul utilizării tărâțelor Bokashi este evident:
Vom avea igienă în spatiile de producere, vom exclude mirosul și producerea de germeni patogeni.
Vom putea gestiona deșeurile mai avantajos economic, nefiind presați de necesitatea evacuării rapide a maselor organice.
Iar in cazul organizării unui cercuit închis, putem avea propriile plante verzi în bucătărie sau amenaja frumos spațiul dedicat clienților.

Pentru rezultate mai rapide și din interes de cercetare am aplicat și elemente de viermecompostare, în acest scop fiind procurate 3 familii de râme.

Terenurile experimentale sunt în intravilan, iar compostarea traditională a unor mase organice în cantități mai mari ar fi adus disconfort locuitorilor, anume prin aceasta metoda folosită de noi s-a dovedit a fi eficiență. Deasemenea ne bucură roadele, calitatea și structura solului, pe care îl consideram investiția noastră cea mai importantă.

MD² este un proiect VerdeGo cu ajutorul finaţării PNUD Moldova, în cadru programului Orașe Verzi Durabile.

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *